جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقطبه در لغت نامه دهخدا

ابوقطبه

[اَ قُ بَ] (اِخ) سويدبن نجيح. محدث است و از يزيد فقير روايت کند.

کلمات مشابه