جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقطاس در لغت نامه دهخدا

ابوقطاس

[اَ قِ] (ع اِ مرکب) نام حيواني دريائي. (نخبه الدّهر).

کلمات مشابه