جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقضاعه در لغت نامه دهخدا

ابوقضاعه

[اَ قُ عَ] (ع اِ مرکب) استر. بَغْل. قاطر.

کلمات مشابه