جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقزران در لغت نامه دهخدا

ابوقزران

[اَ ؟] (ع اِ مرکب) مارماهي. جرّي. (المرصع).

کلمات مشابه