جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقریعه در لغت نامه دهخدا

ابوقریعه

[اَ قُ ؟ عَ] (اِخ) محمد بن عبدالرحمن. قاضي القضاه به سنديه. معاصر مهلبي وزير. او در سرعت اجوبهء هزليه اعجوبه اي بوده است. وفات به سال 366 ه . ق.

کلمات مشابه