جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقریش در لغت نامه دهخدا

ابوقریش

[اَ قُ رَ] (اِخ) نام قريه اي است به يک فرسنگي واسط در راه صعيد، بر ساحل نهر قريش.

کلمات مشابه