جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقره در لغت نامه دهخدا

ابوقره

[اَ قُرْ رَ] (اِخ) عسل بن سفيان. محدث است.

کلمات مشابه