جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقره در لغت نامه دهخدا

ابوقره

[اَ قُرْ رَ] (اِخ) سلمه بن معاويه بن وهب بن قيس الکندي. محدث است.

کلمات مشابه