جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقرصافه در لغت نامه دهخدا

ابوقرصافه

[اَ قِ فَ] (اِخ) واثله بن الاسقع. صحابي است.

کلمات مشابه