جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقرصافه در لغت نامه دهخدا

ابوقرصافه

[اَ قِ فَ] (اِخ) جندره بن خيشنه بن نفير الکناني. صحابي است. و مسکن وي بفلسطين يا ارض تهامه بوده است.

کلمات مشابه