جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقربه در لغت نامه دهخدا

ابوقربه

[اَ قِ بَ] (ع ص مرکب، اِ مرکب)کنيتي بعض اسبان عرب را.

کلمات مشابه