جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقربه در لغت نامه دهخدا

ابوقربه

[اَ قِ بَ] (اِخ) عباس بن علي بن ابيطالب، عليهم السلام. رجوع به ابوالفضل... و رجوع به عباس... شود.

کلمات مشابه