جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقرامیط در لغت نامه دهخدا

ابوقرامیط

[اَ قَ] (اِخ) نام قريه اي به مصر از اعمال شرقيه.

کلمات مشابه