جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقراد در لغت نامه دهخدا

ابوقراد

[اَ قُ] (اِخ) سلمي. صحابي است.

کلمات مشابه