جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقدامه در لغت نامه دهخدا

ابوقدامه

[اَ قُ مَ] (اِخ) نعمان بن حميد. محدث است.

کلمات مشابه