جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقدامه در لغت نامه دهخدا

ابوقدامه

[اَ قُ مَ] (اِخ) محمد بن عبيد الدولي. محدث است و از عبدالعزيزبن ابي حذيفه برادرزادهء حذيفه روايت کند.

کلمات مشابه