جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقدامه در لغت نامه دهخدا

ابوقدامه

[اَ قُ مَ] (اِخ) عثمان بن محمد بن عبيداللهبن عبدالله بن عمر الخطاب. محدث است. او از عائشه بنت سعدبن ابي وقاص و از او خالدبن مخلد قطواني روايت کند.

کلمات مشابه