جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسطرنومیا در لغت نامه دهخدا

آسطرنومیا

[رُ نُ] (يوناني، اِ) (از يوناني آسترُن(1)، ستاره + نومُس(2)، قانون) اخترشناسي. علم هيأت، يعني علم شناختن مواضع و حرکات سيارات و ثوابت و آن يکي از اقسام چهارگانهء علوم رياضي قديمه است.
(1) - Astron.
(2) - Nomos.

کلمات مشابه