جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقدامه در لغت نامه دهخدا

ابوقدامه

[اَ قُ مَ] (اِخ) حارث بن عبيد. محدث است و ابوداود طيالسي از او روايت کند.

کلمات مشابه