جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقحذم در لغت نامه دهخدا

ابوقحذم

[اَ قَ ذَ] (اِخ) نضربن معبد. محدث است. او از ابي قلابه و از او کثيربن هشام و زيدبن حباب روايت کنند. و ابوقحذم ديگري نيز هست که عوف از او روايت کند و نام او معروف نيست.

کلمات مشابه