جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقحذم در لغت نامه دهخدا

ابوقحذم

[اَ قَ ذَ] (اِخ) سليمان بن ذکوان. تابعي است و محبربن قحذم نواسهء او از وي و ابوقحذم از انس بن مالک روايت کند.

کلمات مشابه