جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقحذم در لغت نامه دهخدا

ابوقحذم

[اَ قَ ذَ] (اِخ) او درک صحبت ابوبکر کرده است. (الکني للبخاري).

کلمات مشابه