جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقثعم در لغت نامه دهخدا

ابوقثعم

[اَ قَ عَ] (ع اِ مرکب) عنکبوت. || نسر. (المرصع). و رجوع به ابوالقشعم شود.

کلمات مشابه