جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقتیله در لغت نامه دهخدا

ابوقتیله

[اَ قُ تَ لَ] (اِخ) مرثدبن وداعه الحمصي الشرعي. محدث است و صفوان بن عمرو و حريزبن عثمان از او روايت کنند.

کلمات مشابه