جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقتیبه در لغت نامه دهخدا

ابوقتیبه

[اَ قُ تَ بَ] (اِخ) فضل بن عميره. محدث است و از او حرمي بن عماره و او از ميمون الکردي روايت کند.

کلمات مشابه