جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقتره در لغت نامه دهخدا

ابوقتره

[اَ قِ رَ] (اِخ) ابليس. شيطان. بومرّه. عزازيل. خناس. بوخلاف. ابومره. شيخ نجدي. ديو. مهتر ديوان. (السامي في الاسامي). پدر پريان. و گويند که يزيديه او را طاووس العرفاء نامند.

کلمات مشابه