جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقتاده در لغت نامه دهخدا

ابوقتاده

[اَ قَ دَ] (اِخ) نعمان. رجوع به ابوقتاده حارث... شود.

کلمات مشابه