جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقتاده در لغت نامه دهخدا

ابوقتاده

[اَ قَ دَ] (اِخ) عبدالله بن حوار شامي. محدث است و از او احمدبن الحارث العناني روايت کرده است. وفات او به سال 164 ه . ق. بوده است. و او غير ابوقتادهء حرّاني است.

کلمات مشابه