جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسرون در لغت نامه دهخدا

آسرون

(اِ) (کلمهء يوناني. مخزن الادويه) سماق. تتري. تِم تِم. تُتُم. سُماک. سماقيل. و آن نيم درختي است با دانه ها چون عدس بخوشه و بر آن دانه ها گَردي تُرش که در طعام کنند.

کلمات مشابه