جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقتاده در لغت نامه دهخدا

ابوقتاده

[اَ قَ دَ] (ع اِ مرکب) خرس. دُبّ. (المرصع). کهني.

کلمات مشابه