جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقبیل در لغت نامه دهخدا

ابوقبیل

[اَ قَ] (اِخ) هندي. او راست: کتاب التوهم في الامراض و العلل.

کلمات مشابه