جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقبیصه در لغت نامه دهخدا

ابوقبیصه

[اَ قَ صَ] (اِخ) يزيدبن قنانهء طائي، ملقب به هَلِب. صحابي است.

کلمات مشابه