جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقبیصه در لغت نامه دهخدا

ابوقبیصه

[اَ قَ صَ] (اِخ) سکين بن يزيد. محدث است. او از عبدالله بن عبيدبن عمير و از او عبدالوارث بن سعيد روايت کند.

کلمات مشابه