جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقبیصه در لغت نامه دهخدا

ابوقبیصه

[اَ قَ صَ] (اِخ) براءبن قبيصه خزاعي کوفي. مجاهد از او حديث کند.

کلمات مشابه