جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسر در لغت نامه دهخدا

آسر

[سُ] (اِ) کشتزار. مزرعه. غله زار :
چو ابر کف شه تقاطر نمايد
زر از آسر طَمْع سائل برآيد.منجيک.
و اين کلمه را آسه نيز ضبط کرده اند با همين شاهد. || ميدان. || بزبان علمي هند، مَردُمخوار.

کلمات مشابه