جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقاوس در لغت نامه دهخدا

ابوقاوس

[اَ ؟] (از يوناني، اِ)(مخزن الادويه). مصحّف ابوفايس. رجوع به ابوفايس شود.

کلمات مشابه