جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقانس در لغت نامه دهخدا

ابوقانس

[اَ نِ] (از يوناني، اِ)(مخزن الادويه). مصحف ابوفايس. رجوع به ابوفايس شود.

کلمات مشابه