جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقادم در لغت نامه دهخدا

ابوقادم

[اَ دِ] (ع اِ مرکب) حرباء. || خوک. خنزير.

کلمات مشابه