جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقابوس در لغت نامه دهخدا

ابوقابوس

[اَ] (اِخ) نعمان بن منذر... رجوع به نعمان... شود. و نابغه در شعر خويش از راه تعظيم ابوقبيس آورده است. و اصل آن بوقابوس است:
فان يقدر عليک ابوقبيس
تحطّ بک المعيشه في هوان. (المرصّع).

کلمات مشابه