جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقابوس در لغت نامه دهخدا

ابوقابوس

[اَ] (ع اِ مرکب) آفتاب. (مهذب الاسماء).

کلمات مشابه