جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقابوس در لغت نامه دهخدا

ابوقابوس

[اَ] (معرب، اِ) مصحّف انخسا و انخوسا. (تذکرهء داود ضرير انطاکي). رجوع به ابوقابس شود.

کلمات مشابه