جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقابس در لغت نامه دهخدا

ابوقابس

[اَ بو بِ] (ع اِ مرکب) آفتاب. (مهذب الاسماء).

کلمات مشابه