جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوق در لغت نامه دهخدا

ابوق

[اَ] (ع ص) گريزپا (بنده). گريزنده. آبق. ج، اُبّق.

کلمات مشابه