جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفید در لغت نامه دهخدا

ابوفید

[اَ فَ] (اِخ) مؤرج بن عمرو سدوسي نحوي. رجوع به ابوفيد عمرو... شود.

کلمات مشابه