جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفید در لغت نامه دهخدا

ابوفید

[اَ فَ] (ع اِ مرکب) گل زعفران. زعفران. ريهقان.

کلمات مشابه