جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفوره در لغت نامه دهخدا

ابوفوره

[اَ فَ رَ] (اِخ) جُدير سُلَمي. رجوع به جُدَير سُلَمي شود.

کلمات مشابه