جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفند در لغت نامه دهخدا

ابوفند

[اَ فَ] (اِخ) مصحف ابوفيد کنيت مؤرج بن عمرو سدوسي است. رجوع به ابوفيد... شود.

کلمات مشابه