جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفغواء در لغت نامه دهخدا

ابوفغواء

[اَ فَ وا] (اِخ) علقمه بن فغواء. صحابي است.

کلمات مشابه