جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفضاله در لغت نامه دهخدا

ابوفضاله

[اَ فَ لَ] (اِخ) مبارک بن فضاله. محدث و ضعيف است.

کلمات مشابه