جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفسیله در لغت نامه دهخدا

ابوفسیله

[اَ فَ لَ] (اِخ) صحابي است.

کلمات مشابه